Đánh số đề dễ hay khó trúng – Phần hai

2. Bí quyết kiếm tiền… “cơm gạo”:
Thật ra đánh đề rất khó trúng, vì tỷ lệ trật rất cao. Nhưng có vài cách đánh đề sau đây có tỷ lệ trúng tương đối, đủ để kiếm… “cơm gạo”.
- Biên 2 lô đầu và đuôi (gồm hàng đơn vị và hàng chục):
Bỏ hết các số có số 0 ở hàng đơn vị: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 00Bỏ hết các số có số 0 ở hàng chục: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09Bỏ hết các số cặp: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
Vậy là ta đã loại bỏ hết 28 số, còn 72 số phải biên, trừ cò 20% = 14.4 (khuyến mãi) ta có công thức sau:
Biên 10.000đ x 72 số = 720.000đ – 144.000đ (cò) = 596.000đ (tiền đánh đề).
Như vậy nếu trúng thì: 750.000 (tiền trúng đề) – 596.000đ = 181.000đ
Nếu biên đầu và đuôi thì: 181.000 x 2 = 362.000 đ
Cuối cùng mỗi ngày bỏ ra khoảng 1.200.000đ là có cơ hội kiếm tiền “cơm gạo” được 362.000đ.
Lưu ý: cách này tương đối dễ trúng, vì theo nghiên cứu ít khi những số có số như nêu ở trên xổ ra. Dĩ nhiên không tuyệt đối. Nhưng nếu ra thì coi như trắng tay. Tuy nhiên nếu như 5 ngày mà không ra thì coi như có vốn để chơi, và nếu ra thì cũng huề vốn nên yên tâm.
- Cũng biên đầu và đuôi nhưng đánh tài xỉu, ví dụ:
+ Đánh số lẽ: 01, 03, 05, 07… 95, 97, 99. Như vậy ta chỉ đánh có 50 số, nếu trử cò 20% thì nếu biên 10.000đ/ số, chỉ đánh hết 400.000đ, Chiều sổ ra số lẽ thì trúng 750.000đ, lời 350.000đ
+ Đánh số chẵn: 02, 04, 06, 08… 94, 96, 98. Tỷ lệ trúng tương tự như trên.
+ Đánh xỉu: từ 01, 02, 03, 04 đến 48, 49, 50. Tỷ lệ trúng tương tự như trên.
+ Đánh tài: từ 51, 52, 53, 54 đến 97, 98, 99. Tỷ lệ trúng tương tự như trên.
- Canh số nào lâu ra thì đánh số đó: ví dụ số 31.
Đợi khi nào mà gần 36, 37, 38, 39 ngày là nhào vô đánh. Giới đánh đề gọi là “chín mùi”. Với lại nhiều người nói rằng: người ta thua ba mươi mấy ngày rồi, tiền đâu đánh nữa, mình vô sẽ trúng. Vì luật đánh đề thường là: đánh không trúng, bỏ nó ra.
Vì dụ: đài Hà Nội số 31 tổng cộng 38 ngày chưa ra, hôm qua y như rằng ra 2 lô. Dân chúng trúng quá trời, thầu đề không tin cũng phải tin, nhưng cố gắng gàn tiền để con đề đánh càng ít càng tốt.
- Hoặc nằm chiêm bao: nếu thấy gì đánh số đó. May thầy, phước chủ.
Cuối cùng luôn luôn nhớ rằng, nếu trước giờ biên đề mà nghe ai hát: “quay về đi, về đi em hỡi, em đã sai hãy làm lại từ đầu…” thì tuyệt đối không… đi biên đề.

Link vao 138